مراحل ثبت نام و ارسال مقاله

مراحل ثبت نام و ارسال مقاله

1. ثبت نام در  سامانه کاربران سایت www.4icmhsr.com  
2.مراجعه به اي ميل شخصي ثبت شده در هنگام ثبت نام در سامانه كاربران و فعال سازی لینک ارسال شده به آن

3. ورود به سامانه كاربري با استفاده از آدرس اي ميل ثبت شده به جاي يوزرنيم و پسورد ثبت شده توسط فرد موقع ثبت نام (بعد از ثبت نام هر فرد دارای صفحه کاربری مخصوص به خود می شود).

4. ارسال مقاله كامل ازطریق صفحه کاربری قسمت ارسال مقاله جديد
5. بررسی مقاله و داوري و اعلام نتیجه داوری در صفحه کاربری قسمت داوري و ارسال نتيجه به ای میل نویسنده (كاربر)
5. ورود نویسنده مقاله به صفحه کاربری خود، ثبت خدمات و پرداخت آنلاین تعرفه

6. پذیرش نهایی، صدور گواهی پذیرش رسمی زودهنگام در صورت تقاضای کاربر
7. ثبت مقاله در سی دی مجموعه مقالات و صدور گواهینامه اصلی

8. ارسال مقاله براي نمايه در پايگاههاي علمي