خبر بسيار مهم
1398/06/25

به اطلاع پژوهشگران عزيز مي رساند كه نظر به پذيرش تعداد محدودي از مقالات به عنوان مقالات برگزيده، از برگزيدگان در حاشيه مراسم كنفرانس بين المللي آذرماه  در دانشگاه تهران قدرداني بعمل خواهد آمد و بر اين اساس كنفرانس در روز پنجشنبه 28 شهريور ماه برگزار نخواهد شد.