آخرين مهلت ثبت خدمات
1398/06/28

به اطلاع نويسندگان محترم مقالات پذيرفته شده در " پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني" مي رساند كه آخرين مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها، ساعت 24 روز شنبه 30 شهريور ماه 1398 مي باشد و اين مهلت به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.