کمیته داوران

کمیته محترم داوران کنفرانس

محمدمهدی داداشی چکان فقه و حقوق جزا دانشکده فنی و کشاورزی مراغه
محمدحسن شریف نیا حقوق دانشگاه آزاد
مینو سلیمی باهر مدیریت بازرگانی بین الملل مدرس دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی
مسعود نکونام حقوق دانشگاه آزاد اسلامی
ندا فهیما مدیریت دولتی علوم و تحقیقات تهران
رحیم سروری مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز
مبارکه رجایی لطف ابادی اقتصاد ازاد و پیام نور
سمیه جهاندیده روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی
سعید علیخان زاده مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان قم
سحر ذکاوت هنر اسلامی دانش‌آموخته‌ی دانشگاه شاهد تهران
سیمین صفوی مدیریت بازرگانی _بازاریابی موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی نوین اردبیل
سیدآرمین حسینی علوم تربیتی آموزش و پرورش
میثم عاقلی مدیریت دانشگاه آزاد
محسن بیگ زاده فقه و مبانی حقوق اسلامی مدرس دانشگاه پیام نور ایلام
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد حق شناس گرگابی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی/ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی
محمد امین جمشیدیان مدیریت منابع انسانی مدرس دانشگاه
فرشته اسدالهیان مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسلامی
ایوب ویسه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
ایوب ویسه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
شهریار مرزبان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد _ مرکز شیراز
سیدعلی مستجاب الدعواتی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سمنان
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیریت پارک علم و فناوری استان خوزستان
علی علي زاده حسابداري موسسه آموزشی آل طه
میلاد فخرایی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
سیروس کشاورز مدیریت صنعتی گرایش مالی دانشگاه آزاد نجف آباد
سمانه یعقوبی رزگی مدیریت فرهنگی دانشگاه ازاد
هاجر مزیدی جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی دانشگاه شهیدبهشتی
قاسم مرادی حقوق کیفری و جرم شناسی علوم و تحقیقات تهران
اسماعیل شعبانی نژاد مدیریت دانشگاه تهران
امین پیرمحمدزاده جغرافیا و برنامه ریزی توریسم باشگاه پژوهشگران جوان و کانون نخبگان دانشگاه آژاد سمنان
غلامرضا تیزفهم فرد مدیریت تامین اجتماعی
علیرضا زارع زیدی مدیریت منابع انسانی شرکت سایپا
آرمين گلي مديريت بازرگاني - بازاريابي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم
سمیه پاپی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسین میرسلیمانی مدیریت دانشگاه اصفهان
فاطمه زرگران خوزانی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا سویدی مدیریت منابع انسانی شرکت ملی حفاری ایران
بهنام عاشقی مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
هیراد مخیری علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی
فاطمه جامعی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق
مهدی مددی حقوق خصوصی دانشگاه کاشان
اکرم احمدی مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی
حسن خداوردی حقوق دانشگاه آزاد
سید شهرام فرود مدیریت فناوری اطلاعات شرکت پتروشیمی پارس
کبری تکلوبیغش فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امین امانی مدیریت ورزشی دانشگاه بجنورد
مصطفی ملکی فقه و مبانی حقوق اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
فرزاد اسفندیاری الهیات علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علیرضا صالحی نژاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
فتانه منصوري جمشيدي زبان و ادبيات عرب دانشگاه فرهنگيان
سهیل ذوالفقاری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی
بتول سبزعلی پور اموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
حسین عزیزی نژاد مدیریت دانشگاه آزاد
حسن غفاری مدیریت دانشگاه آزاد
مهدی خوبیان مدیریت صنعتی(تحقیق در عملیات) آموزش و پرورش
محمد نوروزی حسابداری دانشگاه شمس گنبدکاووس
کریم شاطری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
ایرج بهزادی تاریخ اموزش و پرورش
طیبه ابراهیمی حقوق بین الملل دانشکده شهید باهنر
نسرین کاظمی جغرافیا دانشگاه تهران
اکرم حافظی علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان
رحیم پوری جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه پیام نور
پژمان دادخواه فلسفه هنر،پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
حسین قربانیان حقوق دانشگاه آزاد شاهرود
فتانه منصوری جمشیدی زبان و ادبیات عرب علوم
آزیتا آذرفر برق ، کنترل دانشگاه آزاد
محمدفاضل صدری علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی شاهرود