تکمیل فرم پاورپوینت سخنرانی
1399/12/15

به اطلاع پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی در "هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران" می رساند که در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم پاورپوینت سخنرانی اقدام و حداکثر تا 18 اسفندماه 1399 آن را به خط واتساپ 09054835293 ارسال نمایند.