ثبت درخواست گواهی های بین المللی
1399/12/16

متقاضیان دریافت گواهی نامه بین‌المللی Oxford Cert Universal و ESC وارد صفحه کاربری خود شده و در بخش ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها گزینه های مورد نظر را به تعداد مورد نظر ثبت نموده و تعرفه را آنلاین پرداخت نمایند.
آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها 20 اسفندماه 1399 می باشد.