دسترسی سریع

21

 3

4_2

برگزارکنندگان دانشگاهی

برگزارکنندگان دانشگاهی
موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشاركت علمي دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران به عنوان برگزار کنندگان دانشگاهی و هم‌چنین جلب مشارکت دیگر مجامع علمی داخلی و خارجی مبادرت به برگزاری ادوار مختلف کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران نموده اند. علاوه بر صدور گواهی نامه اصل هولوگرام دار خدمات زیر نیز برای مقالات پذیرفته شده فراهم شده است ▫️اختصاص کد یکتای COI  به هر مقاله و نمایه تمام متن و رایگان مقاله در سیویلیکا(مرجع دانش)▫️امکان نمایه و صدور گواهی SID▫️امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal