دسترسی سریع

21

 3

4_2

ثبت نام وپذیرش مقاله در دوره هفتم کنفرانس

به اطلاع اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، فرهنگیان و کارکنان محترم می رساند که " هفتمین كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران" روز پنجشنبه 21 اسفندماه 1399 در تهران برگزار می شود.
کنفرانس مزبر از هم اکنون آماده ثبت نام و پذیرش مقالات بوده و امکان داوری سریع و صدور گواهی پذیرش زودهنگام فراهم می باشد.


1399/06/29 (1 سال قبل )