دسترسی سریع

21

 3

4_2

ثبت درخواست گواهی های بین المللی
ثبت درخواست گواهی های بین المللی

متقاضیان دریافت گواهی نامه بین‌المللی Oxford Cert Universal و ESC وارد صفحه کاربری خود شده و در بخش ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها گزینه های مورد نظر را به تعداد مورد نظر ثبت نموده و تعرفه را آنلاین پرداخت نمایند.
آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها 20 اسفندماه 1399 می باشد.


1399/12/16 (1 سال قبل )