دسترسی سریع

21

 3

4_2

تسریع در ارسال فرم پاورپوینت سخنرانی.

 پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی که تمایل به سخنرانی در کنفرانس دارند در اسرع وقت نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها حداکثر تا ساعت 24 روز دوشنبه 22 اسفندماه 401 اقدام و نسبت به تکمیل و ارسال فرم پاورپوینت سخنرانی به خط تلگرام / ایتا 09017242753 اقدام نمایند.


یک شنبه 23 مرداد 1401 (7 ماه قبل)