دسترسی سریع

21

 3

4_2

فراخوان عمومي دانشجويي

فراخوان عمومی
بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس و به منظور پشتیبانی از فعالیت های علمی پژوهشگران، دانشجویان و اساتید مقرر شد ضمن پذیرش مقالات از دانشجویان کارشناسی فرصت سخنرانی برای مقالات برگزیده آنان نیز فراهم شود. بدیهی است مقالات برگزیده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز از فرصت سخنرانی در روز برگزاری کنفرانس برخوردار می باشند. لذا از تمام دانشجویان دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در مجموعه رشته های مدیریت، علوم انسانی و مهندسی جهت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس های زیر دعوت بعمل می آید.
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران www.4icmhsr.com
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی www.icocs.ir

 


1397/11/28 (7 ماه قبل)