دسترسی سریع

21

 3

4_2

زمان قطعي برگزاري كنفرانس

نظر به تماس هاي مكرر با دبيرخانه كنفرانس در خصوص زمان برگزاري كنفرانس، به اطلاع مي رساند كه با توكل بر خداي بزرگ، كنفرانس در روز پنجشنبه 23 اسفندماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار مي شود.


1397/11/28 (7 ماه قبل)