دسترسی سریع

21

 3

4_2

برگزاري كارگاه مقاله نويسي

به منظور فراهم نمودن زمينه پذيرش مقالات در اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی و چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران ، يك دوره كارگاه آموزشي مقاله نويسي علمي همراه با اعطاي مدرك معتبر جهت علاقه مندان در روز جمعه 10 اسفند ماه 1397 در محدوده پونك تهران برگزار مي شود. امكان شركت غيرحضوري نيز فراهم گرديده است. نظر به محدوديت ثبت نام حضوري، اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام كنند.
متقاضيان جهت ثبت نام با خط تلگرام 09017242753 مكاتبه نمايند.
همچنين اطلاعات تكميلي متعاقبا اعلام مي گردد.


1397/11/28 (1 سال قبل )