دسترسی سریع

21

 3

4_2

كنفرانس برگزار شد

به لطف و فضل خداوند بزرگ كنفرانس با حضور پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان، مديران وكاركنان دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي مختلف در دانشگاه تهران برگزار گرديد. متعاقبا اطلاعات تكميلي و تصاويري از روند برگزاري تقديم مي شود.


1397/12/23 (7 ماه قبل)