دسترسی سریع

21

 3

4_2

خبر داغ...

به اطلاع پژوهشگران گرامي بويژه پذيرفته شدگان مرحله اول دوره دكتري تخصصي مي رساند كه سامانه پنجمين كنفرانس بين المللي مپژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران روي همين سايت به زودي فعال شده و آماده دريافت مقالات و داوري سريع و صدور گواهي پذيرش مي باشد.


1398/02/11 (7 ماه قبل)