دسترسی سریع

21

 3

4_2

دريافت گواهي نامه هاي ESC
دريافت گواهي نامه هاي ESC

به اطلاع پژوهشگران ارجمند به خصوص متقاضيان گواهي نامه بين المللي ESC براي اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي و چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران مي رساند كه گواهي نامه هاي يادشده امروز به دبيرخانه واصل شده و فردا از طريق پست پيشتاز به آدرس متقاضيان ارسال مي شود.


1398/03/18 (1 سال قبل )