دسترسی سریع

21

 3

4_2

پذيرش فوري انواع مقالات علمي پژوهشي، مروري و ترويجي.
پذيرش فوري انواع مقالات علمي پژوهشي،  مروري و ترويجي.

به اطلاع پژوهشگران ونويسندگان محترم مقالات مي رساند كه`پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران روز پنجشنبه 28 شهريور 1398 در دانشگاه تهران برگزار مي شود. كنفرانس مذكور در حال پذيرش مقاله بوده و امكان داوري سريع و صدور گواهي زود هنگام فراهم شده است. تلفن پشتيباني 02144861157 و 09017242753


1398/04/14 (7 ماه قبل)