دسترسی سریع

21

 3

4_2

اعلام حمايت دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
اعلام حمايت دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود به جمع حاميان پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران پيوست.


1398/04/27 (7 ماه قبل)