دسترسی سریع

21

 3

4_2

صدور گواهي پذيرش زودهنگام

به منظور رفاه حال دانشجويان در شرف دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد، شوراي سياستگذاري همايش تصميم به داوري سريع و صدور گواهي پذيرش زودهنگام گرفته است.


1397/06/04 (7 ماه قبل)