دسترسی سریع

21

 3

4_2

مركز اطلاعات علمي SID
مركز اطلاعات علمي SID

مقالات پذيرفته شده متقاضيان "پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران " در پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي كشور نمايه شده و امكان صدور گواهي مشترك نمايه براي آنان فراهم مي باشد.


1398/04/27 (7 ماه قبل)