دسترسی سریع

21

 3

4_2

امکان نمایه و صدور گواهی SID
امکان نمایه و صدور گواهی SID

بر اساس هماهنگی های انجام شده امکان نمایه و صدور گواهی توسط مرکز اطلاعات علمی کشور SID برای مقالات پذیرفته شده در ششمین کنفرانس بین المللی  پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران فراهم شده است.

 


1399/03/13 (2 year قبل)