دسترسی سریع

21

 3

4_2

اهداء لوح تقدیر و تندیس ویژه کنفرانس
اهداء لوح تقدیر و تندیس ویژه کنفرانس

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس به 5 مقاله برتر کنفرانس لوح تقدیر و تندیس ویژه و مقالات ششم تا دوازدهم لوح تقدیر مقاله برتر کنفرانس اهداء می شود.


1399/05/16 (1 سال قبل )