دسترسی سریع

21

 3

4_2

گواهی نامه بین المللی ESC
گواهی نامه بین المللی ESC

گواهی نامه های ESC دوره ششم کنفرانس دریافت شد.
شرکت کنندگان در کنفرانس و دارندگان مقالات پذیرفته شده دوره هفتم می توانند در صفحه کاربری خود قسمت ثبت خدمات نسبت به درخواست گواهی نامه بین المللی اروپایی  ESC  برای خود و همکارانشان اقدام نمایند.


1399/07/30 (1 سال قبل )