دسترسی سریع

21

 3

4_2

آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها

به منظور مساعدت با عزیزانی که دارای مقاله پذیرفته شده می باشند، آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تا 25 اسفندماه 1399 تمدید شد. همچنین سامانه برای ثبت نام و ارسال مقاله باز می باشد.


1399/12/17 (1 سال قبل )