دسترسی سریع

21

 3

4_2

انتشار مقالات دوره دهم کنفرانس

مجموعه مقالات" دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌هاي مديريت و علوم انساني در ايران " در   پایگاه علمی مرجع دانش منتشر شد.
لینک نمایه و انتشار


1401/08/04 (1 سال قبل )