دسترسی سریع

21

 3

4_2

حمايت معنوي دانشگاه پيام نور استان ايلام
حمايت معنوي دانشگاه پيام نور استان ايلام

دانشگاه پيام نور استان ايلام  حمايت معنوي خود را از همايش اعلام و جمعي از اساتيد محترم اين دانشگاه را به عنوان عضو محترم كميته علمي همايش معرفي كرد.
1. دكتر عباس سهراب زاده
2. دكتر سيدمحمد طاهري مقدم
3. آقاي يداله رستمي
4. آقاي رحمن ميرزائيان
5. آقاي اميد محمدزاده
6. آقاي نبي اميدي
داوری سریع و صدور گواهی پذیرش رسمی زودهنگام
 سايت هاي ثبت نام و ارسال مقاله"
 چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني  www.4icmhsr.com
 ششمين همايش ملي  پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران www.6iicmo.com 

اولين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي  www.icocs.ir
 تلفن پشتيباني 02144861157
تلگرام و خط همراه  09017242753 
عضويت در كانال همايش: @modiratmodaber


1397/07/28 (1 سال قبل )